Press "Enter" to skip to content

گچوئیه بستک هرمزگان زیر تیغ لودرها

بندرعباس – ایرنا – آثار و بناهای تاریخی بخش تفکیک ناپذیر از هویت هر قوم و ملتی هستند که ما را از فرهنگ و تمدن و ریشه دار بودن آن ملت آگاهی می دهند.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: