Press "Enter" to skip to content

پیچیدگی دریافت تسهیلات پیش روی عشایر

ارومیه- ایرنا- افزایش تولید و ارتقای بهره وری در حالی از مهمترین اهداف اجرای طرح پرداخت تسهیلات اشتغال به عشایر محسوب می شود که این متقاضیان ساده زیست با شرایط دشواری در مسیر پر پیچ و خم دریافت این تسهیلات روبرو هستند.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: