Press "Enter" to skip to content

نمی‌توانیم به مسائل معرفتی دانشجویان بی‌تفاوت باشیم

رییس دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم به مسائل معرفتی و اخلاقی دانشجویان بی‌تفاوت باشیم گفت: یکی از اصلی‌ترین وظایف دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها تربیت اخلاقی، دینی و انسانی نسل جوان و نخبه کشور است. بنابراین دفاتر نهاد باید نسبت به این وظیفه خطیر، حساس باشند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: