Press "Enter" to skip to content

نشست معرفی طرح گرنت ایران در فرانکفورت برگزار شد

نشست معرفی طرح گرنت ایران عصر دیروز در نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: