Press "Enter" to skip to content

منطقه ویژه علم و فناوری رضوی حرکتی به سوی اقتصاد دانش بنیان

مشهد- ایرنا- اقتصاد و توسعه دانش بنیان واژه هایی هستند که حدود ۲ دهه پیش به عرصه ادبیات توسعه ای کشور وارد شدند و متناسب با آن ساختارها و نهادهایی در نظر گرفته شد تا این ادبیات از دایره گفتمان خارج شده و صورت حقیقی و بالفعل به خود بگیرد.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: