Press "Enter" to skip to content

مقایسه قدرت خرید ایرانیان در سال ۵۰ و ۹۷

نسل امروز با شنیدن نرخ کالا‌های زمان پهلوی حسرت ارزانی آن زمان را می‌خورند. این در حالی است که مقایسه نسبی قیمت‌های آن زمان و اکنون گواه نادرستی ادعای ارزانی قبل از انقلاب است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: