Press "Enter" to skip to content

فشار روسیه بر مشتریان نفتی مسکو برای استفاده از یورو به جای دلار

یک رسانه غربی از فشار روسیه بر خردیدان نفت مسکو برای استفاده از یورو به جای دلار خبر داد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: