Press "Enter" to skip to content

ظرفیت های نهفته صادرات در یزد

یزد – ایرنا – هرچند فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها و التهاب ناشی از جو روانی بازار بر تعدادی از واحدهای تولیدی استان یزد تأثیر گذاشت و بعضا حرکت ها را تا حدودی هم کند کرد، اما با این وجود فعالیت این واحدهامتوقف نشده است و این استان همچنان از ظرفیت های خوبی برای صادرات برخوردار است.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: