Press "Enter" to skip to content

زندگی در دل زمین

همدان – ایرنا – در گذشته ای دور سبک و سیاق زندگی و شهرنشینی متفاوت بود به طوری که برخی در ایران باستان با ایجاد شهرهای زیرزمینی دستکند (با دست کنده شده) با رمز و رازهایی گوناگون زندگی می کردند.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: