Press "Enter" to skip to content

راه‌اندازی دبیرخانه مرکزی برنامه‌های علمی در دانشگاه آزاد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دبیرخانه مرکزی برنامه های علمی در سازمان مرکزی و ۴۰ واحد ویژه به منظور حل مسائل جامعه به زودی راه اندازی خواهد شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: