Press "Enter" to skip to content

ذوالفقاری: از دلایل عدم لغو روادید از سوی عراق نبود زیر ساخت مناسب است

رییس ستاد مرکزی اربعین با تاکید بر اینکه در کشور و در ستاد اربعین همه به دنبال لغو روادید عراق هستیم،گفت:برخی از عراقی ها می گویند لغو روادید موجب افزایش ملیونی زائرین می شود که ما زیر ساخت لازم را نداریم.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: