Press "Enter" to skip to content

دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها را به واتیکان تبدیل نکنیم

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها به واتیکان تبدیل نکنیم گفت: فراهم آوردن سازوکارهای آزاداندیشی بیان نظرات مختلف و نقد دیدگاه‌ها یکی از ویژگی‌های اصلی دانشگاه اسلامی است که این ماموریت باید از طریق دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها دنبال شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: