Press "Enter" to skip to content

بهروان: بیش از اینها از تجربه بهرام شفیع می‌توانستیم استفاده کنیم

یکی از گزارشگران و مجریان قدیمی تلویزیون پس از درگذشت بهرام شفیع درباره او چنین گفت: او دارای تجارب بسیار ارزشمندی بود که به اعتقاد من بیش از این‌ها می‌توانستیم از تجارب گرانبهای ایشان استفاده کنیم.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: