Press "Enter" to skip to content

اینستاگرام به جنگ زورگویی می‌رود!

ایتنا – اینستاگرام قصد دارد با زورگویی در این پلتفرم مقابله کند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: