Press "Enter" to skip to content

افزایش درآمد ایران با رشد قیمت نفت

با وجود افت ۱۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در ماه سپتامبر، به دلیل رشد قیمت جهانی نفت درآمد نفتی ایران در این ماه نسبت به ماه قبل از آن تغییر معناداری نداشته است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: