Press "Enter" to skip to content

از دلایل عدم لغو روادید از سوی عراق نبود زیر ساخت مناسب است

رییس ستاد مرکزی اربعین با تاکید بر اینکه در کشور و در ستاد اربعین همه به دنبال لغو روادید عراق هستیم،گفت:برخی از عراقی ها می گویند لغو روادید موجب افزایش ملیونی زائرین می شود که ما زیر ساخت لازم را نداریم.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: