Press "Enter" to skip to content

آیا جف بیزوس بین کارمندانش تبعیض جنسیتی می گذارد؟ / نتایج یک پژوهش شیوه های استخدام آمازون را زیر سوال برد

شرکت آمازون در یک چالش جدید قرار گرفته است. چالشی که تا حد زیادی به شیوه های استخدامی این شرکت مرتبط می شود و می تواند تا مدت ها سوژه رسانه ها باشد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: