Press "Enter" to skip to content

آماده شدن فلسطینیان برای سی و سومین جمعه تظاهرات بازگشت

ساکنان نوار غزه در حال آماده شدن برای شرکت در سی و سومین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت در نوار مرزی این باریکه هستند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: